Velux Planteprojekt

November 2023

Velux Fonden donerer projektpenge for 3. gang til KreativitetsHuset i Lildstrand. 

Denne gang er beløbet 16.500 kr. til indkøb af planter og grej samt leje af gravemaskine. 

Betingelsen er også denne gang, at frivillige +60årige udenfor arbejdsmarkedet udfører arbejdet.  

Så nu er der plantet et levende hegn mod vest bestående af havtorn, blågrøn-rose og klitrose. Alle er hjemmehørende arter godkendt af Thisted Kommune. 

VELUX FONDEN er en almennyttig fond, der støtter aktive ældre, øjen- og aldringsforskning samt humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag