Indvielse af KreativitetsHuset i Lildstrand

14. april 2023

Det er med stor glæde, at vi inviterer til den officielle åbning af KreativitetsHuset i Lildstrand, fredag d. 14. april 2023, kl. 14.00-16.00.

Vi ser meget frem til at vise dig KreativitetsHusets spændende lokaler, de 4 værelser samt den handicapvenlige kunstnerbolig. Alt er klart til at blive taget i brug og klar til udlejning. Værkstedet i den gamle Hestestald er næsten på plads, og vil på åbningsdagen allerede være taget i brug af nogle af de i alt 200 elever fra Hannæs-Østerild skole. De skal over 3 uger undervises af 5 kunstnere i at tage naturen med ind i det kreative rum.

Dagen markerer desuden, at det er præcist 5 år siden, Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand blev stiftet med det formål, at købe den gamle købmandsgård og skabe KreativitetsHuset. Huset er nu fyldt op med både nyt og brugt inventar samt faciliteter.

Thisteds borgmester, Niels Jørgen Pedersen, holder indvielsestale og afslører den store permanente Historievæg, hvor alle sponsorer præsenteres sammen med navnene på de mange frivillige, der har ydet en indsats i skabelsen af KreativitetsHuset. Ikke mindst rummer Historievæggen navnene på de mere end 120 Folkeaktionærer.

Velkommen til en rigtig festdag, der markerer, at KreativitetsHuset er endnu en brik i Lildstrands bestræbelser på, at skabe behersket udvikling i respekt for stedets værdier og natur. Alle er velkomne og vi byder på et køligt glas vin. 

PS. Hvis du hører om nogen, der i dagens anledning får lyst til at gi’ os en blomst, er du velkommen til at hviske dem i øret, at vi allerhelst vil modtage en lille kontant gave via vores mobilkonto 210 246.

– Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand.