Organisation

ORGANISATION

 

Projektet KreativitetsHuset i Strandkanten er et projekt under Hawboerne, den lokale beboerforening i Lildstrand. Der er samarbejde med beboer- og borgerforeninger i Hannæs-Østerild i Thy.

 

Projektet er et fyrtårnsprojekt under Masterplan Lildstrand 2018 – 2030, Hawboernes Forening, Lildstrand. Masterplanen indgår desuden i sammenhæng med Masterplan Hannæs – Østerild Livet i centrum 2018. Dermed indgår projektet KreativitetsHuset i Strandkanten - Lildstrand ligeledes under strategiplanen Thisted på forkant.

 

Lildstrand er den 5. Kystby i Kystbyernes Netværk https://www.kystbyerne.dk

HAWBOERNE

 

I løbet af 2017 har borgerforeningen Hawboerne i Lildstrand afholdt Udviklings-værksted i samarbejde med tre forskere fra Roskilde Universitet med den dagsorden at skabe ideer til udvikling af Lildstrand. Der blev afholdt 2 møder hhv. i marts og november 2017. 60 beboere og sommerhusejere deltog og en række beboergrupper blev nedsat inden for områderne: Landingspladsen, Naturgruppen og Bygruppen. Projektet KreativitetsHuset i Strandkanten - Lildstrand er udsprunget af Bygruppens arbejde.

 

Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand er etableret den 10. April 2018 med den målsætning at gennemfører projektet. Bestyrelsen består af lokale ildsjæle.

BESTYRELSEN

 

Navne og kompetencer:

 

Frank Koldsgaard (revisor og ildsjæl indenfor flere igangværende projekter i Frøstrup, Hannæs-Østerild)

 

Carsten Krog Pedersen (Naturfotograf og fuglekigger, pædagog og ildsjæl i flere projektsammenhænge i Hannæs, ambassadørprofil i Thy på Forkant, Frøstrup)

 

Tove Græsbøl Eriksen (Formand i Hawboernes forening og oldebarn af Lildstrands grundlægger, Lildstrand)

 

Jørgen Holst (Sommerhusejer, pensionist, ejer og direktør for en kommunikations- og markedsføringsvirksomhed gennem 40 år, ildsjæl i projektet Oceans of Hope)

 

Lizette Bonde Pedersen(Pædagog, tidligere konsulent i Dansk Flygtningehjælp, leder af en døgninstitution, stressterapeut og ejer af Thy Stressterapi, Frøstrup)


Hanne Marie Kværndrup (Sommerhusejer, pensionist, bibliotekar og IT projektleder og gennem 40 år i hhv. universitetsbiblioteker, privat virksomhed og seniorkonsulent i Kulturministeriet, tidligere ildsjæl i Halkær Kro)

 

 

Formand: Hanne Marie Kværndrup

 

Næstformand og kasserer: Frank Koldsgaard

 

Bestyrelsen har et fælles ansvar i hele anskaffelses- og etableringsfasen.

 

Bestyrelsens opgave er primært at skabe de økonomiske rammer for anskaffelse, renovering og etablering af de nødvendige faciliteter som værksteder, kursuslokaler, værelser mm. Sekundært at gennemføre etableringen af huset, dets faciliteter og organisation. Sideløbende hermed varetages opgaven med at hverve medlemmer til Foreningen for KreativitetsHuset i Lildstrand herunder salg af støttebeviser.