SPONSORER

KreativitetsHuset siger

TAK for hjælpen!

SPONSORER:

Køb af hus 1. November 2020

Nordea Fondens Lokalpulje

15.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden

200.000 kr.

Thisted Kommune

300.000 kr.

Salg af Folkeaktier

180.000 kr.

- Specielt Tak til kunsterne bag aktierne

 

Anonym Sponsor

240.000 kr.

Grundejerforeningen Svenstigbakkevej

10.000 kr.

SPONSORER:

Etablering - Budgetoverslag 1.700.000kr.

312.000 kr.

- Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

FLAG Thy - Mors puljen

Realdania Kampangnen Underværker

1.000.000 kr.

Den Jyske Kunstfond

200.000 kr.

SPONSORER:

Etablering af hegn

Velux fonden

46.000kr.

SPONSORER:

Etablering af handikaptoilet

Vanførefonden

50.000kr.

SPONSORER:

Inventar, kunstnerbolig og Værkstedsfaciliteter

Nordea Fonden

91.389kr

Gudrun og Palle Mørchs Mindefond

50.000kr.

Juridisk bistand advokat

Inga Sand

Flemming Funch


Arkitekt

Annie Rødbro


Revision

Ivan Madsen

Diverse: markedsføring, video, hjemmeside, mv.

Louise Lynge Olesen

Henrik Kramer Westergaard

Joachim Keller

Rikke Als Selin

Thomas Græsbøl Eriksen

Pernille Græsbøl Eriksen

Jørn Rasmussen

Donation af kunstværker til Folkeaktier

Karen Sennefelder

Henrik Kramer Westergaard

Carsten Krog Pedersen

Connie Anette Nordholt

Pernille Bjarnhof Storm

Eva Kristensen

TAK TIL DE MANGE ILDSJÆLE

Pengeinstitut 

Sparekassen Thy - Frøstrup

Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand siger tak til vore mange sponsorer, Folkeaktionærer og alle ildsjæle