Bulbjergsten

Historien om Bulbjergstenene

 

Om Bulbjergstenene fortæller lokalhistorien, at man i gamle dage agede til Bulbjerg med hestevogn og savede og huggede kalksten ud af klippen til at bygge sit hus af.


Foreningen KreativitetsHuset i Lildstrand har fået de gamle kalksten stillet til rådighed af lokale borgere der har gemt stenene fra nedrivning. Der er således skabt en lokal symbiose til købet af “murstenene” i KreativitetsHuset i Lildstrand.